lastensuojelu

tehostettu perhetyö

Perheet, jotka ohjautuvat tehostettuun perhetyöhön ja perhekuntoutukseen, vaativat erityistä tukea ja ohjausta.
Tukimuoto on usein asetettu huostaanoton ehkäisemiseksi. Työn viitekehyksenä noudatetaan perheterapeuttista näkökulmaa.

LUE LISÄÄ »

Aapelus on toinen kotini

Aapelus-pienryhmäkoti
Sijaishuolto

Aapelus-sijaiskodit

Aapelus-kodit Hemmilä, Riihinen ja Tuohinen ovat pienryhmäkoteja lastensuojelun sijoitetuille lapsille ja nuorille Kaarinassa, Varsinais-Suomessa.

Pienryhmäkodissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen huolenpitoa ja ohjausta. Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena ja luoda itselleen tärkeitä ihmissuhteita.

Kuntoutustyö tehdään arjessa, kiintymyssuhdetta kunnioittaen.

LUE LISÄÄ »

Sijaisvanhemmuuden tuki

Toimimme taustatukena sijaisvanhemmille, ammatillisille perhekodeille ja sosiaalityön ammattilaisille. Työmuotojamme ovat mm. työnohjaus, konsultaatiot ja koulutus.

LUE LISÄÄ »

Vapaat paikat

Aapelus-koti Tuohisella on vapautumassa yksi hoitopaikka tammi-helmikuun vaihteessa.

Lisätietoja saat Mikko Niemelältä numerosta 040 587 7670.

Työyhteisöjen kehittäminen, työparius, debriefing, oppilashuolto

palvelumme Ammattilaisille

Työyhteisön kehittäminen

Olemme oppimisen, muutosprosessien, ryhmäilmiöiden ja ihmissuhdetaitojen ammattilaisia. Työskentelemme organisaatioiden sekä niiden jäsenten oppimisen, tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

LUE LISÄÄ »

Maahanmuuttajapalvelut

Tuemme perhettä heidän sopeutuessaan uuden kulttuurin asettamiin haasteisiin. Maahanmuuttajapalveluitamme ovat muun muassa monikulttuurinen perheohjaus, tukiohjaus ja kriisi-interventiot.

LUE LISÄÄ »

Työpariresurssit

Tarjoamme osaavan sosiaalialan työntekijän työpariksi työprosessiin. Sosiaalityöntekijä, psykologi tai esim. neuropsykiatrinen valmentaja toimii tasaveroisena kumppanina asiakkuudessa.

LUE LISÄÄ »

Lakipalvelut

Merikratoksen VT Mirjam Araneva tarjoaa laajaa juridista konsultaatiota lastensuojelun lainsäädäntöön liittyen.Tarjoamme myös räätälöityjä lastensuojelukoulutuksia esimerkiksi sosiaalihuoltolain uudistuksista.

LUE LISÄÄ »