Kiintymyssuhdekeskeinen lastensuojelutyö (6 op) koulutus, Turun Kesäyliopisto

17.01.18

Kiintymyssuhde on merkittävä kasvun ja perusturvallisuuden kehityksen osa ja perusta. Lastensuojelussa tuetaan lapsen kiintymyssuhteita ja pyritään korjaamaan mahdollisia vaurioita. Lastensuojelun ammattilaisen onkin tärkeä tulla tietoiseksi omasta kiintymyssuhdemallistaan ja sen vaikutuksista arjen hoidollisessa vuorovaikutteisessa työssä. Kiintymyssuhdekeskeisen lastensuojelutyön koulutuksen tavoitteena on tukea lastensuojelun ammattilaisia havaitsemaan ja tunnistamaan kiintymyssuhdemalleja, niissä ilmeneviä häiriöitä tai vaurioita sekä vahvistaa terapeuttista vanhemmuutta työskentelytapana.

Koulutukseen sisältyy 6 lähiopetuspäivää, orientoiva ennakkotehtävä, työn ohessa toteutettavia välitehtäviä sekä 3 työnohjauksellista ryhmätapaamista.

https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssit/kiintymy...

#