Merikratos on kutsuttu mukaan Sitran ensimmäiseen vaikuttavuuskiihdyttämöön 12.10.2015

11.10.15

”Kiihdyttämön avulla haluamme kehittää sellaisia hyvinvointialan yrityksiä ja järjestöjä, joiden toiminnan vaikuttavuus voidaan mitata ja todentaa. Tavoitteena on virittää vaikuttavuus huippuunsa”, kertoo koulutusohjelmasta Sitrassa vastaava neuvonantaja Heidi Humala.

"Yhteisenä tehtävänämme on luoda uusi toimintamalli, jossa yksityinen ja julkinen tekevät poikkeuksellisen toimivaa, viisasta ja huoltapitävää yhteiskuntaa yhdessä niin, että kaikki hyötyvät", kertoo Demos Helsinki.

"Merikratos on yhteiskuntavastuullinen yritys, joka kantaa sosiaalista vastuuta asiakkaistaan. Uutena osallisena vaikuttavuuden parissa työskentelyyn, Sitran ohjauksessa, on meille palveluntuottajana upea mahdollisuus", kertoo palvelujohtaja Mikko Niemelä Merikratokselta. http://www.sitra.fi/talous/vaikuttavuuskiihdyttamo

Koulutusohjelma on osa Sitran työtä vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentamiseksi Suomeen. Vaikuttavuusinvestoiminen on maailmalla suosiotaan kasvattava uusi sijoitus- ja toimintamalli, jossa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Käsitteen alle mahtuu monenlaisia instrumentteja lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Malli soveltuu erityisesti hyvinvointia edistävään ja ongelmia ehkäisevään toimintaan. Julkista sektoria se auttaa siirtymään suoritteiden ostamisesta tulosten ostamiseen. Lisätietoja: www.sitra.fi/vaikuttavuusinvestoiminen