Merikratos mukana Kelan opiskeluvalmennusprojektissa

09.03.18

Merikratos mukana Kelan opiskeluvalmennusprojektissa

Merikratoksen Tampereen toimipiste on mukana Kelan uudessa mielenkiintoisessa tutkimusprojektissa, jossa tuetaan ammatillisissa opinnoissa olevia 16-29 vuotiaita nuoria. Projektissa kokeillaan monia uudenlaisia toimintatapoja, kuten suullista hakemista kuntoutukseen ja ilman lähetettä kuntoutukseen pääsemistä. Valmennusta tehdään lyhytterapeuttisin menetelmin, Merikratoksen valmentajien työotteena on ratkaisukeskeisyys.

Lue lisää projektista: http://www.kela.fi/opiskeluvalmennus

#