Perhekuntoutuskeskus Luotsi Mikkelissä sai Joutsenmerkin

04.01.19

Turvallinen ja terveellinen kuntoutumisympäristö

Merikratos pitää rakennustensa ympäristö- ja terveysvaikutuksia toiminnalleen tärkeinä, sillä rakentamisessa käytetyt materiaalit vaikuttavat rakennuksen kestävyyteen ja sisäilman laatuun. Näillä taas on vaikutusta asukkaiden ja työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Luotsi on ainutlaatuinen paitsi ensimmäisenä Joutsenmerkittynä perhekuntoutusyksikkönä myös erilaisena kuntoutumisympäristönä.

-Luotsissa toteutuu sekä kuntoutusperheiden yksityisyys ja toisaalta mahdollisuus vahvaan ympärivuorokautiseen hoivaan ja tukeen. Tämä on mahdollista, koska asunnot on sijoitettu niin, että henkilökunta on jatkuvasti saatavilla ja läsnä. Tämä tekee Luotsista turvallisen paikan kuntoutua ja lisää kuntoutustyön tehokkuutta. Perheet voivat kuntoutustyön edetessä ja tuen tarpeen vähentyessä elää asunnoissaan yhä enemmän omassa rauhassaan, koska jokaisessa asunnossa on oma uloskäyntinsä ja kaikki tarvittava kodinomaista elämää varten, Merikratoksen aluejohtaja Anna-Liisa Valkama kuvailee.

Uudisrakennukselle voidaan myöntää Joutsenmerkki, mikäli se täyttää Joutsenmerkin tiukat ympäristö-, laatu- ja terveysvaatimukset. Uudisrakennuksen Joutsenmerkki-kriteeristö on sisällöltään laaja kokonaisuus, jonka tiukat energiatehokkuus- ja materiaalikriteerit ohjaavat ekologiseen ja sisäilmaltaan turvalliseen rakentamiseen.

https://joutsenmerkki.fi/perhekuntoutuskeskus-luot...

Ota yhteyttä Anna-Liisaan, jos haluat kuulla lisää perhekuntuotuksestamme! Puh: 050 354 1193 tai anna-liisa.valkama@merikratos.fi .