Perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrian asiantuntija Kirsi Ahlqvist aloitti Merikratoksella

12.11.18

Olen Kirsi Ahlqvist ja olen aloittanut Merikratoksen Turun tiimissä perheterapeuttina, työnohjaajana ja neuropsykiatrisena valmentajana nyt marraskuussa 2018. Olen aiemmin työskennellyt pitkään mm. erikoissairaanhoidossa Turussa.

Perhepsykoterapiatyötä olen saanut tehdä monella eri tapaa ja eri työparien kanssa, mm. kriisiperheiden kanssa, joiden jollakin perheenjäsenellä oli vakava sairastuminen, traumaattinen tapaturma/ -tapahtuma tai perhettä oli kohdannut kuolema.

Perhepsykoterapeutti-sairaanhoitajana minulla on ollut moniammatillisessa työryhmässä hoitotyön asiantuntijan rooli. Olen osallistunut diagnostiikan tekemiseen mm. lapsipotilaiden vanhempia haastattelemalla. Keskeiset lapsen neuropsykiatriset tutkimukset ovat olleet moniammatillisessa työryhmässä sairaanhoitajalla perhetutkimus, joka on sisältänyt vanhempien taustojen tarkastelun sukupuun avulla, vaikuttavimmat ihmissuhteet ja elämäntapahtumat vanhemmiksi kasvamisessa sekä oleellisena lapsen kehityshistorian kartoittamisen. Parhaimmillaan nämä ovat olleethoidollisia.

Kotikäynneillä ja kouluobservoinneilla olen saanut tutustua lapseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Nämä tilanteet ovat olleet hyviä kartoittamaan mm. perheen dynamiikka, sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja toimintatapoja. Käynneillä on mahdollistunut myös hoidollinen ohjaus.Olen myös toiminut eri tiimien työnohjaajana liittyen neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Minulla on ollut myös vastuu autismikirjon haastattelun tekemisestä (ADI-R) vanhemmille ja tämän tulkitsemisesta johtopäätöksineen. Samanaikaisesti tehtäessä erotusdiagnostiikkaa olen katsonut lapsen erityispiirteitä yhdessä vanhempien ja työryhmän kanssa, onko kyseessä mahdollisesti myös jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä kuten Tourette, ADHD tai ADD, tai pakko-oireinen häiriö tai kielenkehityksen pulmat.

Hyvin merkityksellistä on mielestäni saada kokonaiskuva lapsiperheen tilanteesta arvioidessa heidän tarvitsemiaan palveluja. Minua on kiinnostanut eritoten, minkälaiset sävyt elämä on ihmisiin jättänyt ja miten he sen kokevat juuri kohtaamistilanteessa. On ensiarvoisen tärkeää havaita mm. vanhempien mahdolliset ajatus- ja toimintatapamuutokset esim. vakavan psyykkisen sairastumisen tai trauman seurauksena ja miten nämä näkyvät kiintymyssuhteissa ja perhedynamiikassa.

Jos haluat kuulla lisää työstämme, soittele tai tule käymään meillä Ruissalontiellä!

Terveisin Kirsi :)

P. 050 470 2566

#