Lakipalvelut

Lastensuojelun lakipalveluita koko maan alueella

Merikratoksen lakimiespalvelu tarjoaa koko maan alueella viranomaisille juridista konsultaatiota lastensuojeluun ja muuhun lapsioikeuteen sekä tietosuojaan, hallintomenettelyyn ja muuhun rinnakkaislainsäädäntöön liittyvissä asioissa käsittelyn kaikissa vaiheissa. Lastensuojelun lakimiespalvelusta vastaa VT Mirjam Araneva, joka on toiminut viranomaisia konsultoivana ja avustavana lakimiehenä vuodesta 1998 alkaen.

Merikratoksen lakimies avustaa lastensuojeluviranomaisia lasta koskevissa erilaisissa tuomioistuinprosesseissa, kuten lastensuojeluasian kirjallisessa ja suullisessa käsittelyssä hallintotuomioistuimissa tai lapsen huoltoon liittyvissä prosesseissa yleisen tuomioistuimen puolella.

Lausuntovastineita, asiantuntija-apua ja koulutusta

Lakimies laatii sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen puolesta lausuntovastineita lastensuojelun asiakkaiden valvoville viranomaisille osoitettuihin kanteluihin. Lisäksi lakimies osallistuu pyynnöstä asiantuntijana lasten asioita käsitteleviin moniammatillisiin asiantuntijaryhmiin joko säännöllisesti tai tarvittaessa. Merikratoksen lakimies kouluttaa sosiaalilainsäädäntöön liittyvistä, tilaajan toivomista aiheista räätälöidysti kaikkialla Suomessa.

Juridista konsultaatiota puhelimitse ja sähköpostilla

Palvelumuodoista puhelinkonsultaatio ja sähköpostikonsultaatio antavat avun nopeasti yksittäiseen juridiseen ongelmaan. Neuvontaan mennyt aika laskutetaan kunnan seuraavan laskun yhteydessä soittajan nimen mukaan eriteltynä.

#

Lakimies

Mirjam Araneva
VT, lakimies, lastensuojelun lakimiespalvelu

Puhelinkonsultaatio: (2,43 €/min) -soittopyyntö ja toive soittoajasta osoitteeseen:
mirjam.araneva@merikratos.fi

Sähköpostikonsultaatio: (152,00 €/h)


Lakipalvelut