Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä

Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin yleistiedosta yksilölliseen ja yksityiskohtaiseen avuntarpeeseen. Sosiaaliasiamiehen yleisimpänä tehtävänä on toimia tulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä, eli pyrkiä selventämään päätöksen perusteita ja Suomen lain tai kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja.

Kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Potilasasiamies potilaan apuna eri tilanteissa

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oma potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamies auttaa selvittämään potilaan ja hoitohenkilökunnan välisiä ristiriitatilanteita. Lisäksi hän neuvoo ja avustaa muistutuksen teossa, auttaa potilasvahingonkorvauksen haussa sekä tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta.

Potilasasiamiehen apu on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä. Yksi potilasasiamies voi toimia useammassa yksikössä.


Ota yhteyttä, kun tarvitset tietoa Merikratoksen asiamiespalveluista.

Sosiaali- ja potilasasiamies