Työnohjaus

Joustavaa ja räätälöitävää työnohjausta

Työnohjaus on menetelmä, jonka avulla ammattilainen tai ammattilaisten yhteisö voi saavuttaa työhön liittyviä, ratkaisevan tärkeitä oivalluksia. Keskeisiä työstämiskohteita työnohjausprosessissa ovat työhyvinvointi, työn sujuvuus ja yhteisön toimivuuden kohentaminen.

Työnohjaus on menetelmänä äärimmäisen joustava ja on aidosti muokattavissa käyttäjien tarpeiden ja tilanteen mukaan. Parhaat tulokset syntyvät, kun aktiivisesti pohditaan, MIKÄ vie eteenpäin ja MITEN sinne päästään sekä miten saavutamme yhdessä parhaat tulokset ja voimme samalla hyvin työssämme ja yhteisönä.

Työnohjauksesta hyötyä monille

Työnohjaajillamme on kokemusta erilaisista ryhmistä ja prosesseista. Työnohjaajat tuntevat hyvinvointia suojaavia tekijöitä, joiden vahvistamisella ja tunnistamisella on mahdollisuus voida työssä entistä paremmin. Työnohjaaja on auttajien auttaja ja valmentaja. Hänen kanssaan oivalletaan, ideoidaan, etsitään voimavaroja ja ratkaisuja. Työnohjauksesta hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin koko organisaatiokin. Oppiminen ja oivaltaminen tapahtuvat ryhmässä, ja työnohjaajan tehtävänä on tukea ryhmää.

Työnohjaus sopii moniin tilanteisiin

Työnohjauksesta on apua monissa eri tilanteissa. Se voi olla tukena esimerkiksi

  • ryhmäprosesseissa
  • muutostilanteissa
  • uudistumistilanteissa
  • voimavarojen löytämisessä
  • toiminnan kehittämisessä
  • johtamisessa
  • asiakastyössä


Työnohjauksesta lisätietoa antavat:

Koko Suomi:

Ville Suomäki

041 527 2772
ville.suomaki@merikratos.fi


Varsinais-Suomi:

Helena Viitanen
050 911 0376

helena.viitanen@merikratos.fi

#