Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämistä vahvalla ammattitaidolla

Olemme kiinnostuneita muutosprosesseista, ryhmäilmiöistä ja ihmissuhdetaitoista. Työskentelemme organisaatioiden ja niiden jäsenten oppimisen, tuloksellisuuden sekä hyvinvoinnin eteen. Meillä työskentelee psykologeja, työnohjaajia, prosessikonsultteja ja kouluttajia, joista osalla on taustallaan myös liikkeenjohdon koulutus ja osaaminen.

Asiantuntijuutta ja räätälöityjä ratkaisuja

Lähestymme valmennustyötämme prosessikonsultoinnin viitekehyksestä. Emme ole yhden tai kahden menetelmän konsulttitalo, vaan työmme perustuu asiantuntijuuteen ja kunkin työyhteisön tarpeet huomioiviin ratkaisuihin. Asiakassuhde on työmme perustana.

Yhdessä kohti muutosta ja kehittymistä

Muutosta edistävä asiakassuhde on psykologinen sopimus valmentajan ja asiakkaan kanssa. Tässä sopimuksessa molemmat osapuolet sitoutuvat työskentelemään ja ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ajattelun muutos seuraa usein käytännön toimintaa ja esimerkkiä. Keskustelemme paljon, kuuntelemme tarkasti ja teemme käytännön tekoja. Motivoimme ja sitoutamme asiakkaitamme työskentelemään tavoitteidensa eteen samalla, kun huhkimme itse rinnalla.


Ota yhteyttä, kun tarvitset apua työyhteisön kehittämisessä.

#