BLOGI

Blogissamme käsitellään meille Merkkarilaisille tärkeitä asioita. Kokemuksia Merikratoksesta, näkökulmia perheiden hyvinvoinnista, ongelmanratkaisuja ja onnistumisia.


4.5.2020 klo 14.02
Entä jos sinua autettaisiin sinun omilla ehdoillasi ja omia voimavarojasi tukien? Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole ihmeiden tekijä tai totuuden haltija, mutta hän on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan käynyt henkilö, jolla on vankka kokemus neuropsykiatrisista haasteista (ADHD, autismikirjon häiriöt, touretten oireyhtymä). Sen sijaan, miten neuropsykiatrisessa valmennuksessa työskentelyjakson aikana keskitytään muutamiin tavoitteisiin ja johonkin arjen osa-alueeseen, neuropsykiatrisessa ohjauksessa tuki ja ohjaus laajennetaan yhtä aikaa useampiin elämän osa-alueisiin, isompiin kokonaisuuksiin.
11.3.2020 klo 10.00
"Olen ollut Aapeluskodissa töissä pian kahdeksan vuotta ja työ tuntuu edelleen motivoivalta, haasteelliselta, vaihtelevalta ja palkitsevalta". Lue Sari Kotaniemen ajatuksista arvoihin perustuvasta työskentelystä Merikratoksella!
22.1.2020 klo 12.32
Kun oppilaan koulunkäynti ei etene ja poissaolot koulusta alkavat olla toistuvia? Koulua käymättömyyden ongelma koskettaa n. 4-5 % kaikista oppilaista. Tämä luku on pätevä myös kansainvälisellä tasolla, joten yksin kotimaisesta ilmiöstä ei siis ole kyse. Merikratos Jyväskylän toimipiste tarttui haasteeseen ja tulokset ovat olleet rohkaisevia! Lue lisää kuntoutusohjaaja Sami Jylhän blogista.
27.9.2019 klo 13.15
Palkallinen harjoittelu on suosittu vaihtoehto, sillä sen suoma taloudellinen etu palkattomaan harjoitteluun verrattuna on houkuttava. Palkattoman harjoittelun suorittaminen vaatii opiskelijalta usein ajallisen panoksen lisäksi myös taloudellista panosta. Tästä huolimatta päädyin suorittamaan viimeisen harjoitteluni palkattomana. Miksi?
12.11.2018 klo 9.40
Molempia sukupuolensa edustajia tarvitaan, mutta kun puhutaan asiakkaan hyväksi tehtävästä työstä, meidän ammattilaisten ei tulisi jumiutu vain yhteen tekijään asiakkaalle sopivaa työntekijää valitessa. Kyky olla läsnä ei perustu sukupuoleen?