TUTTU TUNNE

26.06.17

TUTTU TUNNE

"Tunteita on hyvin vaikea kuvata, koska ne ovat näkymättömiä. Tunteet ovat kehossasi ja mielessäsi ja niitä voi sanoa myös olotiloiksi. Tunteen paljastaa vasta se, miten siihen reagoit.

Tunnetilat ovat yksilöllisiä, jokaisen omia. Kaikki eivät koe samanlaisia tunteita samoissa tilanteissa. Sinä saatat olla pettynyt, jos koenumero ei ole mielestäsi tarpeeksi hyvä.

Sinä tunnet pettymyksen tunnetta. Kaverisi voi saada kokeesta saman numeronkuin sinä, ja hän vain hymyilee tyytyväisenä. Hän kokee tyytyväisyyden tunnetta. Ihmiset kokevat tunteita eri voimakkuudella. Kun sinä olet iloinen jossain tilanteessa, joku toinen saattaa samassa tilanteessa suorastaan revetä riemusta. Kun joku on surullinen jossain tilanteessa, joku toinen tuntee samassa tilanteessa niin syvää surua, että on lähellä murtua. Silloin saatat ajatella, että toinen liioittelee. Kyse ei kuitenkaan ole liioittelusta vaan siitä, että koemme asiat eri tavalla. Jokin vastoinkäyminen saattaa aiheuttaa sinulle pientä harmin tunnetta ja ajattelet: ”Nyt ottaa päähän!” Sama vastoinkäyminen saattaa tuntua toisesta ihmisestä vuoren korkuiselta esteeltä. Hän on aivan voimaton sen edessä.

Tunteet saavat aivosi toimimaan tavalla, joka saa aikaan reaktioita kehossasi. Tunteiden vaikutuksesta sydämen sykkeesi ja hengityksesi kiihtyvät tai hidastuvat. Lihaksesi ovat jännittyneitä tai rentoja riippuen siitä, mikä tunnetila sinulla on. Tunteesta seuraava reaktio saattaa tuntua myös kehosi lämpötilassa. Tunteiden vaikutuksesta sinulle voi tulla hiki tai saat vilun puistatuksia. Kun kuuntelet kehoasi, voit päätellä siitä, mikä tunnetila sinulla sillä hetkellä on.

Tunteiden tunnistaminen on sitä, että havaitset omat tunteesi ja osaat nimetä tunteitasi. Joillekin tunteiden tunnistaminen on helppoa, toisille se on vaikeampaa. Joskus ihminen ei aina tunnista omia eikä toisten ihmisten tunteita. Hän ei osaa kertoa esimerkiksi sitä, tunteeko hän tällä hetkellä iloa vai onko hän hämmentynyt. Tunteiden tunnistamista on kuitenkin mahdollista opetella ja tätä taitoa voit opetella minkä ikäisenä tahansa.

Tunteet voidaan jakaa myönteisiin eli positiivisiin tunteisiin ja kielteisiin eli negatiivisiin tunteisiin. Molemmat tunteiden lajit ovat tärkeitä. Myönteisiä tunteita pitäisi kuitenkin tuntea useammin kuin kielteisiä tunteita. Tunne ei ole koskaan väärä. Teko, joka tunnetta seuraa voi olla väärä, mutta itse tunne ei ole väärä. Positiiviset tunteet tekevät elämästä kivaa, ja silloin meillä on mukava olla. Positiivisia tunteita ovat esimerkiksi rakkaus, ilo ja hellyys. Positiiviset tunteet saavat aikaan sen, että koko kehomme on rentoutunut ja rauhallinen. Negatiivisia tunteita ovat esimerkiksi viha, kateus ja katkeruus. Ne tekevät kehon jännittyneeksi ja levottomaksi. Negatiivisia tunteita on vaikeampi sietää, ja siksi niistä haluaa usein nopeasti eroon.

On myös tunteita, jotka ovat tärkeitä siksi, että selviytyisimme eri tilanteista. Tällaisia tunteita ovat esimerkiksi sinnikkyys ja periksi antamattomuus. Pieni jännityksen tunne auttaa joskus saamaan aikaan parempia tuloksia. Pelko ja inho suojaavat meitä tyhmiltä teoilta. Sekä myönteiset että kielteiset tunteet ovat luonnollinen osa ihmistä. Me tarvitsemme kaikkia niitä. Kaikilla tunteilla on oikeus olla olemassa. Tunteet ovat merkki siitä, että olemme elossa.

Tunteilla on sinulle tärkeitä viestejä. Siksi omien tunteiden kuunteleminen on tärkeää. Jos et käsittele tunteitasi, tunteet voivat jumittua sisääsi ja aiheuttaa haittaa mielellesi ja kehollesi. Jos ihminen ei päästä tunteita esiin, hän saattaa jopa sairastua. Tunnetaitoja ovat kyky ilmaista tunteitaan ja kyky säädellä tunteitaan. Tunnetaitava ihminen osaa näyttää myönteisiä ja kielteisiä tunteitaan siten, että ne eivät vahingoita itseä eikä muita.

Tunnetaidot ohjaavat sitä, miten käyttäydymme. Ne auttavat meitä selviytymään, kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kotona, koulussa ja kavereiden kanssa tulee joka päivä vastaan tilanteita, joissa tunnetaitoja voi harjoitella. Tunteet ovat mukana kaikessa, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Kun me opettelemme uusia asioita, voimme tarvita erilaisia työkaluja.”

Edellä mainittu on lainaus Tuttu tunne –opaskirjasta, jonka kirjoitin keväällä -17 nuorten asiakkaideni avuksi ja joka tulee painosta aivan lähipäivinä. Tuttu tunne -opaskirja on tehty tunnetaitojen harjoittelemista varten. Opaskirjassa on 24 erilaista tunnetilaa, joita kuvataan piirroksilla ja teksteillä. Piirrokset auttavat nuorta näkemään ja ymmärtämään tunteita ja niiden vivahteita; mistä näen, onko toinen vihainen, surullinen, iloinen vai pettynyt? Mitä tunnetta hän ilmeillään ja eleillään näyttää? Mikä kuva on lähinnä omaa tämän hetkistä tunnetilaani? Piirrokset on tehnyt itsekin autismikirjolainen, Yasu Madmoune.

Kirjaa lukiessaan nuori tutustuu henkilökuvien kautta 24:n eri tyyppiin, ja jollakin heistä saattaa olla juuri samanlaisia hankaluuksia ja/taiilon aiheitaarjessa kuin lukijalla. Näin kirja toimii myös vertaistukena. Kirjan lopussa piirrokset on vielä koottuna yhteen. Ne voi irrottaa ja laminoida ja näin saada itselleen tunnekortit.Tuttu tunne -kirjaa voi käyttää monella tavalla. Sen käyttöön ei ole olemassa sääntöjä eikä mitään tiettyä kaavaa. Jokainen voi käyttää omaa mielikuvitustaan siinä, miten haluaa käyttää kirjaa eri tilanteissa. Lukuiloa!

Marianne Kulmala, neuropsykiatrinen valmentaja

Merikratos