BLOGI

Blogissamme käsitellään meille Merkkarilaisille tärkeitä asioita. Kokemuksia Merikratoksesta, näkökulmia perheiden hyvinvoinnista, ongelmanratkaisuja ja onnistumisia.


4.4.2016 klo 8.47
”Lapsemme on nyt nuori aikuinen. Näin jälkeenpäin ajateltuna pitempiaikainen sijoitus auttoi lastamme selviytymään vaikeasta ajanjaksosta. Tietenkin lapsemme elämässä on edelleen haasteita ja hän saa tukea sekä sosiaalityöntekijöiltä että meiltä vanhemmilta. Olemme ylpeitä siitä, että lapsemme on edennyt oman elämänsä hallinnassa erinomaisesti. Uskomme, että myös lapsemme ymmärtää huostaanoton ja sijoituksen merkityksen omalle itselleen".
7.3.2016 klo 10.15
Olen koko työurani ajan joutunut kuuntelemaan hokemaa ”ei lasta lailla suojella”, joka valitettavasti näyttää oikeuttavan myös asianosaisten ihmis- ja perusoikeuksien syrjäyttämiseen ilman laillista perustetta. Lasta tulee suojella siten, että hänen ihmis- ja perusoikeutensa toteutuvat täysimääräisesti ja siksi kirjani punaisena lankana on ihmis- ja perusoikeuksien asettamien vaatimusten huomioon ottaminen lastensuojelua toteutettaessa ja järjestettäessä. Halusin kirjoittaa käytännönläheisen lastensuojelulain käsikirjan. -Mirjam
24.1.2016 klo 13.35
”Mielestäni jokainen lapsi on erityinen, jokaisella pitäisi olla samat mahdollisuudet. Se, että kiinnitetään liikaa huomiota heikkouksiin ja haasteisiin, rajoittaa lapsen mahdollisuuksia. Toivon, että lapseni tekevät tulevaisuudessa sitä, mitä oikeasti haluavat. Minulta kysytään usein, eikö minulla ole mitään odotuksia lasteni suhteen. Toivon vain että he ovat onnellisia. Onnettomia ihmisiä on jo ihan tarpeeksi.”
18.1.2016 klo 9.20
Millä tavalla lapselle voi ja pitää kuolemasta puhua? Varsinkin, kun kuolema koskettaa perheenjäsentä, lapselle niin tärkeää ja rakasta toista vanhempaa. Pitääkö joistain asioista puhumista välttää? Miten aikuisten tulisi reagoida lapsen kysymyksiin? Millä tavalla lapselle voi näyttää omaa suruaan? Lue perheterapeutti Sanna Ahon blogikirjoitus!
1.1.2016 klo 12.34
Vaativassa ihmissuhdetyössä yhteisön kyky tuottaa keskinäistä turvallisuutta ja tukea on tärkeä hyvinvointia suojaava tekijä. Työnohjaustyöskentely voi parhaimmillaan luoda työhön suojasataman, jossa opitaan ottamaan uusia näkökulmia, rakennetaan hyvinvoivaa ja tukevaa yhteisöä sekä ladataan akkuja.