BLOGI

Blogissamme käsitellään meille Merkkarilaisille tärkeitä asioita. Kokemuksia Merikratoksesta, näkökulmia perheiden hyvinvoinnista, ongelmanratkaisuja ja onnistumisia.


5.11.2015 klo 13.50
Heidi Sillanpää kertoo, miten hän kokee terapeuttisen vanhemmuuden toteutuvan Aapeluskodeissa. "Se on sitä, että saa empatiaa ja lohdutusta kun on ainut, jota ei kutsuta leikkiin. Se on sitä, kun ei tiedetä mistä lapsen viime aikojen lisääntynyt levottomuus johtuu, kuullaan lapsen toive päästä käymään entisessä sijaisperheessään ja lähdetään käymään siellä omaohjaajan kanssa".
28.10.2015 klo 8.31
Strategia on erilaisten valintojen ja ratkaisujen muodostama kokonaisvaltainen toimintamalli. Strateginen johtaminen on tulevaisuuteen strategisten päätösten tekoa, niiden ymmärtämistä ja strategian muuttamista toiminnaksi.
21.10.2015 klo 9.41
Minulla on ollut työssäni nuorten parissa aina tietynlainen asenne heidän haastaviin tilanteisiinsa; haasteita on ja se myönnetään, mutta sen sijaan, että ryvettäisiin niiden syissä tai aiheuttajissa, lähdetäänkin miettimään positiivista tavoitetta ja pyritään sitä kohti erilaisin keinoin. Muutostoiveet ja muutostavoitteet kannustavat nuorta eteenpäin ja antavat toivoa sekä uskoa siihen, että tästä selvitään.
9.9.2015 klo 22.42
Olen työskennellyt pitkään eri toimialoilla lasten ja perheiden kanssa. Lasten kanssa työskentely on erittäin opettavaista ja kiehtovaa. Lapsen kohtaaminen ei aina ole helppoa, koska lapset ilmaisevat itseään usein toiminnan kautta, eikä puheella. Vaatiikin aikuiselta melkoista rohkeutta heittäytyä lapsen maailmaan, pois aikuisen roolista ja uskaltaa kohdata lapsi omasta ikätasostaan käsin – heittäytyä leikin maailmaan.
31.8.2015 klo 9.35
Eläimet vetävät lapsia puoleensa usein luonnostaan. ”Saako niitä silittää?”, kysyy suurin osa vastaantulevista lapsista, kun ulkoilutan Onnia ja Uskoa, kahta kissaani. Lemmikkien tuella voidaan pohtia lasten ja perheen arjen rakenteita ja motivoida lapsia heidän tarvitsemiinsa päivittäisiin rutiineihin. Eläimen kanssa leikkiminen, eläimen hoitaminen ja sen osoittama kiintymys puolestaan mahdollistavat ilon, onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia ja vahvistavat itsetuntoa.