Jälkihuolto

Jälkihuoltopalvelut tukevat itsenäistymistä

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet – tuemme nuorta kasvamaan ainutlaatuiseksi aikuiseksi.

Jälkihuoltoa ympäri Suomen

Teemme jälkihuollon ohjausta kaikilla aluetoimistoillamme. Jälkihuoltotyön meiltä voi hankkia riippumatta siitä missä nuori on aiemmin ollut sijoitettuna. Muutto opiskeluiden tai työn johdosta vieraalle paikkakunnalle ei estä jälkihuoltoa.

Räätälöityä jälkihuoltoa

Työskentely sisältää käytännön ohjausta, keskusteluja, toiminnallista tekemistä sekä erilaisia työmenetelmiä. Tärkeää on myös nuoren omien verkostojen vahvistaminen. Työn sisällöt ja laajuus suunnitellaan yhdessä nuoren ja hänen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa nuoren tarpeiden ja elämäntaitojen mukaisiksi.

Omaohjaajasuhteen jatkuvuus

Aapeluskodeissa asuneet nuoret saavat halutessaan jatkaa omaohjaajasuhdettaan jälkihuollossa. Tällä työllä on ollut nuorille itselleen erityistä merkitystä. Suhteessa korostuu sijoituksen aikana syntynyt vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde.


Kysy lisää jälkihuollosta!

Jälkihuolto