Merikratos Mikkeli

Ylännetie 14
50600 Mikkeli
Katso kartta

Aluejohtaja
Anna-Liisa Valkama

050 354 1193

MERIKRATOS MIKKELI

Teemme työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa yksin tai parityöskentelynä. Teemme pääasiassa ammatillista tukihenkilötyötä, tehostettua perhetyötä ja arviointityötä. Toiminnallisesta joukostamme löytyy intoa kehittää työskentelyä asiakaslähtöisesti luovia menetelmiä käyttäen.

Asiakaslähtöistä yhteistyötä

Työtiimimme on joustava, nuorekas ja positiivinen. Teemme yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Meille asiakas on työskentelyn keskipisteenä. Haluamme löytää keinot, joilla vastaamme haasteisiin ja asetettuihin tavoitteisiin.

Palveluprosessit toteutamme moniammatillisena työryhmätyönä. Työryhmä valitaan nuoren tai perheen tarpeiden mukaisesti. Työryhmällämme on osaamista esimerkiksi MIM:stä, NLP:stä, neuropsykiatrisesta valmennuksesta, monikulttuurisesta työstä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä sekä vauvatyöskentelystä.

Monipuoliset palvelut

Kysytyimpiä palveluitamme ovat

  • kotona tehtävä moniammatillinen perhekuntoutus
  • tehostettu perhetyö
  • ammatillinen tukihenkilötyö
  • maahanmuuttajatyö, perheohjaus maahanmuuttajaperheille
  • neuropsykiatrinen valmennus.
  • vauvaperhetyö (terveydenhuoltopalvelu)

Tiimimme

Heikkinen, Kati: 050 911 5189 (sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, Avekki I, käyttäytymisanalyysin perusteet)

Janhunen, Tiia: 050 344 7991 (yhteisöpedagogi AMK, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksessa)

Valkama, Anna-Liisa: 050 354 1193 (aluejohtaja)

Lempinen, Liina: 050 594 1915 (yhteisöpedagogi AMK, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja)

Myllymäki, Anna-Kaisa: 050 407 6897 (sosionomi AMK)

Hauhio, Leena: 050 470 9655 (Perheterapeutti)


Konsultoivat psykologit

Suomäki, Ville
Viitanen, Helena