Aapeluskodit ovat pienryhmäkoteja

Aapeluskodit on tarkoitettu huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Pienryhmäkodissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat osakseen kiintymyskeskeistä huolenpitoa, kuntoutusta ja ohjausta. Lapsella on oikeus tulla kohdatuksi tasavertaisena ja luoda itselleen uusia tärkeitä ja korjaavia ihmissuhteita.

Kuntoutustyö tehdään arjessa, vuorovaikutuksessa. Aapeluskotien aikuiset ovat miehiä ja naisia, joita yhdistää pitkä työkokemus lastensuojelusta, halu auttaa lasta ja hänen perhettään vaikeassa elämäntilanteessa sekä usko tulevaisuuteen.

Lapselle tärkeät asiat näkyviksi sijaiskodissa

Tuomme näkyviksi lapselle tärkeät asiat, vaalimme hänen läheisverkostoaan ja hänelle merkityksellisiä ihmissuhteita. Suojelemme arvokkuutta ja hyvää. Tehtävämme on suojata lasta myös uusilta vaurioilta, jotka voivat syntyä turvattomissa ihmissuhteissa.

Ota yhteyttä, niin kuulet lisää, miten Aapeluskodit ovat auttaneet perheitä.

#