Psykologipalvelut

Psykologin tapaamisista voimavaroja ja apua hankaliin tilanteisiin

Joskus erilaiset elämäntilanteet ja -tapahtumat saattavat vaikuttaa meihin niin, että keskustelu ammattilaisen kanssa voi olla tarpeen. Psykologin tapaamisilla elämäntilannetta ja omia kokemuksia voi selvitellä ja jäsentää oman olon helpottamiseksi ja hyvien ratkaisujen hahmottelemiseksi. Tapaamisilla omia ajatuksia ja tunteita tarkastellaan yhdessä, mistä syntyy uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja hankalalta tuntuviin tilanteisiin.

Psykologin tapaamisten tavoitteena voi olla myös henkisten voimavarojen vahvistaminen, elämänlaadun parantaminen ja itsensä kehittäminen. Tapaamisten aikana voidaan keskittyä vaikkapa itsetuntemuksen lisäämiseen ja uusien voimavarojen etsimiseen, jotta elämä arjessa olisi entistä parempaa.

Tapaamiset joustavasti tilanteen mukaan

Tapaamiset voidaan pitää vastaanottotiloissamme, mutta joihinkin tilanteisiin voi sopia tapaamiset myös muualla. Keskusteluavun ohella myös toiminnalliset lähestymistavat asioihin ovat mahdollisia ja tapaamiset voidaan järjestää myös verkossa. Psykologin tapaamiset joustavat tilanteiden muuttuessa: joskus jo muutaman tapaamisen aikana löytyy hyviä etenemisvaihtoehtoja, joissakin tilanteissa voi olla hyötyä pidemmästä rinnalla kulkemisesta.

Esimerkkejä tapaamissyistä

Elämäntapahtumat ja teemat, jotka aiheuttavat tarvetta psykologin tapaamiselle, voivat olla muun muassa

  • ihmissuhteiden muutokset ja kriisit
  • työelämän kuormitus- tai muutostilanteet
  • äkillisten onnettomuus- ja vaaratilanteiden jälkikäsittely (debriefing ja pikainen, työyhteisöpurkuna tehtävä defusing)
  • perhe- ja kasvatusasioiden haasteet
  • elämänlaadun parantaminen
  • henkisten voimavarojen kartoittaminen ja kehittäminen
  • itsetuntemuksen lisääminen
  • arjen sujuvuutta haittaavat tekijät (esimerkiksi jännittäminen, ahdistuneisuus tai esiintymispelko)
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Koulupsykologilta ennaltaehkäisevää oppilashuoltoa

Vahvistamme kuntien omaa oppilashuoltoa tarjoamalla kunnille koulupsykologin palveluita. Oppilashuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia ja toimia matalan kynnyksen paikkana, josta saa nopeasti apua.

Autamme äkillisissä tilanteissa ja ajanvarausruuhkien purkamisessa. Kanssamme voi myös sopia säännöllisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä, kuten päivystyskäytännöistä tai säännöllisistä vastaanottoajoista.

YHTEYSHENKILÖT

#

Ville Suomäki

johtava psykologi, työnohjaaja

TURKU

041 527 2772
ville.suomaki@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »

#

Visa Metsälä

psykologi, työnohjaaja

TURKU

050 562 9260
visa.metsala@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »

#

Aino Railo

psykologi, työnohjaaja

TURKU

050 432 7001
aino.railo@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »

#

Helena Viitanen

psykologi, työnohjaaja

TURKU

050 911 0376
helena.viitanen@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »