Perheterapia

Perheterapia on tavoitteellista, perheenjäsenet huomioivaa työtä

Perheterapeuttinen työskentely on tavoitteellista, yhdessä perheen kanssa sovittujen tavoitteiden eteen työskentelemistä, jossa on tarkoituksena huomioida perheen eri jäsenten ääniä ja näkemyksiä sekä tarkastella eri jäsenten tapoja toimia perhesysteemissä. Perheterapeutin osaamisaluetta on tutkia, ymmärtää ja hoitaa niin tietoisesti kuin menetelmällisesti perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä siinä esiintyviä häiriötä ja niiden aiheuttamia haasteita.

Perheterapiasta on hyötyä useissa tilanteissa. Sitä voidaan käyttää monimuotoisesti perheen kriisien hoitamiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja vakauttamiseen, parisuhteen ja siinä esiintyvien haasteiden tarkasteluun ja merkitykseen perhesysteemin toimivuudessa, lapsen kasvussa ja kehityksessä ilmenevien haasteiden työstämiseen, vanhempien ja lasten ristiriitojen tai sisarussuhteissa esiintyvien ristiriitojen auttamiseen sekä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden sekä lievempien psyykkisten häiriöiden hoitomuotona.

Perheterapiaa kotona tai vastaanotolla

Perheterapiaa voidaan toteuttaa joko vastaanotolla tai perheen kotona. Voit valita paikan tarpeidesi mukaan.


Hinnasto


  • Tapaamisen hinta: 85€/h ja 125€/90 min
#

KELA-KORVATTAVUUS PERHETERAPIAAN: 16–67-vuotiaille sekä 16–25-vuotiaiden terapioihin liittyvät tukikäynnit vanhemmille.

Pariterapia

Pariterapiasta apua parisuhteen ongelmiin ja puolisoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen

Onko välillä vaikea ymmärtää mitä kumppanisi tarkoittaa?

Miksi välillenne syntyy jatkuvasti erimielisyyksiä?

Huomaatko toistavasi parisuhteessasi lapsuudesta tuttuja toimintamalleja ja tämä häiritsee sinua?

Mietitkö usein että olisi helpompi erota kuin jatkaa yhdessä?

Pariterapian avulla tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja, häiriöitä ja ahdistusta, tarkastellaan puolisoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kummankin kasvuhistoriasta parisuhteeseen esiin nousevia asioita. Syynä terapiaan tuloon voi olla mm. uskottomuus, lapsettomuus, ristiriidat, eronuhka, kommunikaatiovaikeudet, puolison mielenterveys- tai päihdeongelma tai seksuaaliset vaikeudet.

Pariterapia tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen, pettymysten ja toiveiden käsittelyyn sekä uudenlaisen yhteyden löytämiseen niin itseen kuin puolisoonkin. Tapaamisissa pyritään auttamaan molempia osapuolia tunnistamaan tapaansa olla suhteessa. Terapeutti auttaa paria avaamaan vaikeita ja puhumattomia asioita.

YHTEYSHENKILÖT

#

Juha Kurki

Voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti ET (Valvira)

#
#

Maria Lepola*

Voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti EY (Valvira)

#
#

Satu Deraz*

Kriisi- ja traumapainotteinen perhepsykoterapeutti ET (Valvira)

#
#

Eeva Palonperä

Ratkaisukeskeinen terapeutti

TURKU

050 378 0690
eeva.palonpera@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »

#

Kirsi Ahlqvist

Voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti ET (Valvira)

#

TURKU

050 470 2566
kirsi.ahlqvist@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »

MINDUU -PROFIILINI »

#

Leena Hauhio

Perhepsykoterapeutti ET (Valvira)

TURKU

050 470 9655
leena.hauhio@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »