Perheterapia

Perheterapia on tavoitteellista, perheenjäsenet huomioivaa työtä

Perheterapeuttinen työskentely on tavoitteellista, yhdessä perheen kanssa sovittujen tavoitteiden eteen työskentelemistä, jossa on tarkoituksena huomioida perheen eri jäsenten ääniä ja näkemyksiä sekä tarkastella eri jäsenten tapoja toimia perhesysteemissä. Perheterapeutin osaamisaluetta on tutkia, ymmärtää ja hoitaa niin tietoisesti kuin menetelmällisesti perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä siinä esiintyviä häiriötä ja niiden aiheuttamia haasteita.

Perheterapiasta on hyötyä useissa tilanteissa. Sitä voidaan käyttää monimuotoisesti perheen kriisien hoitamiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja vakauttamiseen, parisuhteen ja siinä esiintyvien haasteiden tarkasteluun ja merkitykseen perhesysteemin toimivuudessa, lapsen kasvussa ja kehityksessä ilmenevien haasteiden työstämiseen, vanhempien ja lasten ristiriitojen tai sisarussuhteissa esiintyvien ristiriitojen auttamiseen sekä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden sekä lievempien psyykkisten häiriöiden hoitomuotona.

Perheterapiaa kotona tai vastaanotolla

Perheterapiaa voidaan toteuttaa joko vastaanotolla tai perheen kotona. Voit valita paikan tarpeidesi mukaan.

HINNASTO

  • Perheterapia, erityistaso 140 € / 90 min (Juha Kurki, Maria Lepola, Jaana Kinnunen)
  • Lausuntopalkkio 50 €
  • Kysy palvelun tarkemmat tiedot alueelliselta yhteyshenkilöltä.
#

KELA-KORVATTAVUUS PERHETERAPIAAN: 16–67-vuotiaille sekä 16–25-vuotiaiden terapioihin liittyvät tukikäynnit vanhemmille.

YHTEYSHENKILÖT

#

Juha Kurki

voimavarakeskeisen erityistason perheterapiakoulutuksen suorittanut psykoterapeutti

#
#

Maria Lepola*

voimavarakeskeisen perheterapiakoulutuksen suorittanut psykoterapeutti

#
#

Jaana Kinnunen*

perheterapeutti, psykoterapeutti, paripsykoterapeutti

#
#

Satu Deraz*

erityistason perheterapeutti,
sosionomi (AMK)

#