Yksilöterapia

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Auttaa löytämään avaimet ongelmien ratkaisuun

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytterapiamenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa ei keskitytä niinkään asiakkaan tuottamiin ongelmiin ja niiden taustojen ymmärtämiseen, vaan pyritään löytämään yhdessä asiakkaan tavoitteet sekä keinot, joiden kautta hänen on mahdollista tavoitteensa saavuttaa. Asiakkailla on käsissään ongelmansa ratkaisun avaimet, vaikka he eivät useinkaan ole niistä itse tietoisia. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta saamaan yhteys hänen omiin ratkaisuideoihinsa sekä tukea ja rohkaista häntä panemaan ne käytäntöön. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen, hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian lähtökohtana on luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on joustava ja asiakaslähtöinen terapiamuoto, joka sopii kaiken ikäisille.

Merikratoksella ratkaisukeskeistä psykoterapiaa tarjoaa tällä hetkellä opiskelijatyönä Eeva Palonperä (Turku).

Lue tarkemmin usein kysytyistä kysymyksistämme, kenelle ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu. »

HINNASTO

  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia (opiskelijatyönä) 45 € / 45 min
  • Lausuntopalkkio 50 €

Kysy palvelujen tarkemmat tiedot alueelliselta yhteyshenkilöltä.

YHTEYSHENKILÖT

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

#

Eeva Palonperä

sosionomi (AMK), ratkaisukeskeisen psykoterapian opiskelija

TURKU

050 378 0690
eeva.palonpera@merikratos.fi

TUTUSTU TARKEMMIN »