Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilö esimerkkinä sekä kasvun ja kehityksen tukena

Joskus lapsen tai nuoren elämänhallintataidot vaativat tukea. Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea niin leikki-ikäiselle kuin myös esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle. Ammatillinen tukihenkilö on kokenut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on esimerkkinä toimintakykyisestä aikuisesta.

Vaativan erityistason- ja perustason ammatillinen tukihenkilö

Vaativan erityistason- ja perustason ammatillinen tukihenkilötoiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua, ja sen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopiviksi. Avainasemassa on lapsen tai nuoren oman motivaation tukeminen, ja työskentelyssä apuna on Merikratoksen moniammatillinen ja kokenut asiantuntijatiimi.

Ammatillisen tukihenkilötyön sisältö

Tukihenkilö tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti lapsen tai nuoren luonnollisessa toimintaympäristössä, myös Merikratoksen tiloja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia hyödynnetään tapaamisella. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, sosiaalisten taitojen kehittymistä, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista. Lisäksi työskentely voi sisältää vanhempainohjausta sekä neuropsykiatisia elementtejä.

Kysy lisää ammatillisesta tukihenkilötyöstämme!

#