Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilö esimerkkinä ja kehittymisen tukena

Joskus lapsen tai nuoren elämänhallintataidot vaativat tukea. Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea niin leikki-ikäiselle kuin myös esimerkiksi itsenäistyvälle nuorelle. Ammatillinen tukihenkilö on kokenut lastensuojelun ammattilainen, joka tukee lapsen tai nuoren omien taitojen kehittymistä ja on esimerkkinä toimintakykyisestä aikuisesta.

Monipuolista avohuollon tukea lastensuojeluasiakkaille

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojeluasiakkaille tarjottavaa monipuolista avohuollon tukea. Toiminta on aina tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua, ja sen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja persoonaan sopiviksi. Avainasemassa on lapsen tai nuoren oman motivaation tukeminen, ja työskentelyssä apuna on Merikratoksen moniammatillinen ja kokenut asiantuntijatiimi.

Ammatillisen tukihenkilötyön sisältö

Tukihenkilö tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti lapsen tai nuoren luonnollisessa toimintaympäristössä, myös Merikratoksen tiloja ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia hyödynnetään tapaamisella. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, sosiaalisten taitojen kehittymistä, koulunkäynnin tukemista, arkipäiväisten asioiden harjoittelua tai ammatin- ja työnhaun tukemista.

Kysy lisää ammatillisesta tukihenkilötyöstämme!

#