PERHEKUNTOUTUSKESKUS LUOTSI

Perhekuntoutusta ja ensikotipalvelua

Merikratoksen ensimmäinen perhekuntoutusyksikkö on aloittanut toimintansa Mikkelin Rantakylässä. Luotsissa on neljä perhepaikkaa, joista kolme on perhekuntoutusta ja yksi ensikotipalvelua varten.

Laitosmuotoinen perhekuntoutus tarjoaa vahvaa tukea perheille tilanteissa, joissa kotiin vietävä tuki ei ole riittävää. Kuntoutusjakson sisältö räätälöidään perheen tuen tarpeiden mukaan.

Ensikotipalvelu on tarkoitettu vauvaperheille, jotka tarvitsevat vanhemmuuteen ja arjen hallintaan vahvaa ja tiivistä tukea. Jakso voi alkaa jo ennen vauvan syntymää ja sen tavoitteena on tarjota turvallinen alku vanhemmuuden alkutaipaleella.

Tilat ja toiminta

Rakennus on uusi ja se on suunniteltu juuri Luotsin tarpeita vastaavaksi. Rakentaminen toteutettiin Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti ja sisäilmaturvallisesti, tällä haluttiin varmistaa, että kuntoutumisympäristö on terveellinen ja turvallinen sekä asiakkaille että työntekijöille.

Rakennus on suunniteltu niin, että jokaisella perheellä on oma asuntonsa, jotta olosuhteet ja elämä olisivat mahdollisimman paljon oman kodin kaltaista. Näin arjen todelliset solmukohdat tulevat parhaiten näkyviin ja niitä voidaan ratkoa yhdessä uusia toimintamalleja etsien. Omat asunnot ja oma tila mahdollistavat myös erilaisista kulttuurisista taustoista tulevien asiakkaiden samanaikaisen oleskelun yksikössä sekä ensikotivanempien oman rauhan. Vaikka asunnot on suunniteltu niin, että jokaisella perheellä on oma rauhansa, on niihin käynti laitoksen yhteisistä tiloista ja henkilökunta on jatkuvasti paikalla ja perheiden käytettävissä.

Luotsissa työskennellään ympärivuorokautisesti ja työskentely tapahtuu perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti pääasiassa heidän asunnoissaan esimerkiksi arjen toimintaa ja vuorovaikutustilanteita mallintaen ja yhdessä tehden.

Luotsi avustaa vaikeiden paikkojen läpi

Ajattelemme, että perheiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja perheet itse ovat oman elämänsä parhaimpia asiantuntijoita. Luotsi on nimensä mukaisesti avustaja, joka auttaa selviytymään ahtaiden ja vaikeiden paikkojen läpi neuvoja ja tukea antaen, mutta laivan kapteeni eli perhe tekee itse päätökset ja valinnat saamiensa neuvojen perusteella ja on aktiivinen oman elämänsä toimija. Osallisuus ei siis ole vain sanahelinää, vaan toimintamme tärkein arvo ja sen ydin. Kuntoutus on tehokasta ainoastaan, kun tavoitteet lähtevät perheistä itsestään.

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- tai terveysalan ammattilaisista, tiimiimme kuuluu myös perheterapeutti. Tiimissämme on päihde- ja mielenterveystyön, väkivalta- ja kriisityön, neuropsykiatrisen valmennuksen sekä kiintymyskeskeisen työskentelyn ammattilaisia.


Kysy lisää! Tiedustelut ja paikkakyselyt:

Anna-Liisa Valkama, johtaja 050-354 1193


Osoite: Ylännetie 14

50600 Mikkeli

ohjaajat: 050-5674764

luotsi@merikratos.fi

#
#
#