Lapsen edun arvioinnin tukipalvelut

Tukea lapsen edun arviointiin

Merikratoksen työntekijät voivat arvioivan työskentelyotteensa johdosta antaa kunnan sosiaalityöntekijöille arvokasta tukea ja tietoa tilanteissa, joissa punnitaan lapsen etua ja lapsen kannalta parasta toimenpide- tai ratkaisuvaihtoehtoa. Näitä tilanteita voivat olla mm:

  • pitkittynyt lastensuojeluasiakkuus, jossa kaivataan uutta näkökulmaa
  • muut arvioivaa työotetta vaativat tilanteet

Merikratoksen työntekijää voidaan käyttää asiantuntijana myös esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan jotakin erityisosaamista (esim. päihde-, mielenterveys-, nepsy- tai terapiaosaamista) oman osaamisen tueksi.


Kysy lisää arvioivasta työotteestamme!

#