Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa neuropsykiatrisista oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsiviä lapsia, nuoria ja aikuisia. Neuropsykiatrisia haittoja ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Tavoitteena katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre

Iloitsemme onnistumisista ja osaamisen kokemuksista – itsetunnon rakentamisesta. Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista monen neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien elämään kuuluva negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre.

Neuropsykiatrisella valmennuksella monipuolista tukea

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan tukena työskentelee psykologi, ja yhteistyötä tehdään myös asiakkaan koko lähipiirin ja palveluverkoston kanssa. Valmentajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja neuropsykiatrisen valmentajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneita, kokeneita ammattilaisia.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

  • arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)
  • itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)
  • psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
  • oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen
  • itsetunnon vahvistamiseen
  • alaikäisen nepsy-valmennettavan kasvatustyöhön ja arjesta selviytymiseen.


Tilaa neuropsykiatrinen valmennus!

Neuropsykiatrinen valmennus