Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen vaikeuksia. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Tavoitteena katkaista negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre

Iloitsemme onnistumisista ja osaamisen kokemuksista – itsetunnon rakentamisesta. Neuropsykiatrinen valmennus on uuden oppimista, oman osaamisen vahvistamista ja omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista monen elämään liittyvä negatiivisuuden ja epäonnistumisen kierre. Ongelmat pyritään muuttamaan tavoitteiksi ja huomiota kiinnitetään vahvuuksiin.

Neuropsykiatrisella valmennuksella monipuolista tukea

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan tukena työskentelee tarvittaessa eri asiantuntijoita, kuten psykologi, ja yhteistyötä tehdään myös asiakkaan koko lähipiirin ja palveluverkoston kanssa. Valmentajamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja neuropsykiatrisen valmentajan erikoistumiskoulutuksen suorittaneita, kokeneita ammattilaisia.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua

· arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)

· itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)

· psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)

· oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen

· itsetunnon vahvistamiseen

· alaikäisen nepsy-valmennettavan kasvatustyöhön ja arjesta selviytymiseen.


Tilaa neuropsykiatrinen valmennus!

Neuropsykiatrinen valmennus