Perheohjaus

Perheohjauksella näkyvää muutosta

Perheohjaus on ennaltaehkäisevää ja lyhytkestoista matalan kynnyksen palvelua. Sen tavoitteena on yhdessä perheen kanssa löytää uusia toimintamalleja arjen pulmatilanteisiin ja saavuttaa siten näkyvää muutosta. Se auttaa koko perhettä rakentamaan arjen, jolla pohjaa lasten kasvulle ja kehitykselle saadaan vahvistettua jo olemassa olevista lähtökohdista.

Työ on perheen hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksen keinoin. Perheohjaus voidaan toteuttaa lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisena työskentelynä, ja se soveltuu erinomaisesti myös monikulttuurisille perheille.

Toiminnalliset menetelmät perheohjauksen työvälineinä

Toimivat ratkaisut lähtevät perheen olemassa olevista vahvuuksista ja voimavaroista. Työvälineinä voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä. Työskentelyä voidaan täydentää liittämällä siihen terapeuttisia työmenetelmiä, esimerkiksi vanhemmuuden ohjausta.


Tilaa perheohjaus!

#