Aapelus on toinen kotini

Aapelus-sijaiskodit

Aapeluskodit Hemmilä, Riihinen ja Tuohinen ovat pienryhmäkoteja lastensuojelun sijoitetuille lapsille ja nuorille Kaarinassa, Varsinais-Suomessa.

Vapaat paikat

Aapeluskodeissa ei tällä hetkellä ole vapaita hoitopaikkoja. Kesällä vapautuvista sijaishuollon hoitopaikoista saat lisätietoja Tytti Niemelältä numerosta 0400 781362 , Anne Matilaiselta numerosta 050 438 5590 ja Heidi Sillanpäältä numerosta 050 441 9900.

Aapeluskotien sijoitusprosessi on pyritty rakentamaan sellaiseksi, että sen aikana tunnistetaan mahdollisimman monta sijoituksen kannalta keskeisintä laatutekijää. Tällöin päätöksentekoon sopivasta hoitoympäristöstä voi vaikuttaa myös kodissa kulloinkin vallitsevan lapsiryhmän kokonaistarve hoidon, kuntoutuksen ja huolenpidon osalta. Kysy lisää kotien yksilöllisestä tilanteesta Tytiltä, Annelta tai Heidiltä.


MerikratoS